Vytlačiť

Aké používate "cookies" a načo?

Okrem našich cookies sú na našich stránkach použité aj tieto služby, ktoré používajú vlastné cookies:


Čo je IP adresa a čo s ňou robíte?

IP adresa je zjednodušene unikátna adresa zariadenia, cez ktoré sa pripájate na internet. Vďaka tejto adrese vie náš server komunikovať s Vašim prehliadačom a zobraziť Vám naše stránky. Na báze IP adries funguje Internet, ako ho poznáme.
Táto adresa sa musí posielať s každou požiadavkou na server a server ju ukladá do logov (záznamov), ktoré sa archivujú 30 dní kvôli analytike a detekcii chýb a problémov.
IP adresa je považovaná za osobný údaj, pretože je teoreticky možné zistiť vlastníka zariadenia, ktoré malo danú IP adresu v danom čase. Toto je možné len s kooperáciou s poskytovateľom internetového pripojenia, ktorý na to potrebuje súdny príkaz alebo žiadosť od orgánu činného v trestnom konaní. Mi Vás teda z IP adresy identifikovať priamo nedokážeme, môže to spraviť len Váš poskytovateľ pripojenia len na základe adekvátnej žiadosti od polície.

 
Mudr. Križalkovičová Kinga
Návštevy: 472